Znanje

Smart Waste – Pametan sustav gospodarenja otpadom

Ako je cilj učiniti gradove što je moguće više energetski učinkovitim i što više održivim u gospodarenju resursima, ovo je jedan od skrivenih temelja uspjeha.

Hodajući Rijekom neminovno ste morali — pored zelenih romobila — proći i pored ukrašenih spremnika za otpad. Na sličnom je tragu tzv. Smart Waste platforma koju razvija Hrvatski Telekom unutar tematskog područja Energy & Enviroment Centra kompetencija za pametne gradove koje objedinjuje krajnje korisnike/ građane, djelatnike dispečere komunalnih poduzeća i radnike na terenu i vozače vozila za odvoz otpada. O konceptu Smart Waste će vam više reći Smart RI, nositelj Centra kompetencija za pametne gradove


Mnogi Riječani ne znaju koliko su spremnici za otpad oslikani likovnim djelima riječkih umjetnika postavljeni na lokacijama u centru grada zapravo „pametni“ i održivi.  Naime, ovisno o vrsti i kapacitetu, spremnici postavljeni od strane Komunalnog društva Čistoća Rijeka omogućavaju prikupljanje miješanog ili reciklabilnog otpada, a u sebi imaju ugrađen senzor koji mjeri popunjenost spremnika te sami dojavljuju kada su spremni za pražnjenje.

Kako su opskrbljeni fotonaponskim panelom, ovi spremnici svu energiju dobivaju iz sunčeve energije pa se mogu postavljati i na lokacijama na kojima nema dodatnog napajanja. Štoviše, samo sat sunčeve energije omogućuje im mjesec dana rada, a dovoljna je čak i indirektna sunčeva svjetlost. Osim toga, pametni spremnici posjeduju izuzetno snažnu prešu koja komprimira otpad te time omogućuje odlaganje mnogostruko veće količine otpada te smanjuje broj odvoza otpada.

Pametni spremnici značajno štede vrijeme, ljudski rad, energente i smanjuju onečišćavanje okoliša, a na sličnom je tragu tzv. Smart Waste, platforma koju razvija Hrvatski Telekom unutar tematskog područja Energy & Enviroment Centra kompetencija za pametne gradove. Ovo rješenje u području pametnog/učinkovitog gospodarenja otpadom je sveobuhvatnije i samim time kompleksnije rješenje od pametnih spremnika s obzirom da objedinjuje krajnje korisnike/ građane, djelatnike dispečere komunalnih poduzeća i radnike na terenu i vozače vozila za odvoz otpada. Rješenje se razvija u cilju bolje upravljivosti prikupljanja otpada uz veću transparentnost poslovanja i uključivanje građana u proces zbrinjavanja otpada uz korištenje najnovijih tehnologija.

Korisnici rješenja će biti komunalna poduzeća koja će koristiti platformu radi optimizacije ruta komunalnih vozila i prikupljanja otpada prema vrsti otpada sukladno realnim potrebama te građani koji će platformu koristiti kako bi si olakšali proces razdvajanja i odlaganja otpada. Rješenje će u potpunosti digitalizirati operacije upravljanja procesima, radnim zadacima i resursima, a bit će izvedeno kroz usluge u oblaku, web i mobilne aplikacije koje podržavaju uredske procese i terenski rad te komunikaciju s građanima.

Za građane

Građani će kroz mobilnu aplikaciju moći dobiti informacije o lokacijama komunalnih dvorišta, zelenih otoka kao i vrsti otpada koja se na određenoj lokaciji prikuplja uz mogućnost naručivanja sakupljanja glomaznog otpada. Građani će kroz aplikaciju moći predati zahtjev za odvozom glomaznog otpada ili sekundarnih sirovina ili prijaviti incident u kontekstu odvoza otpada. Aplikacija omogućava izvještaje o odvozu otpada prilagođene za građanstvo poput osobne evidencije prikupljanja otpada i jednostavnih izvještaja, mogućnosti kontaktiranja komunalnih poduzeća putem aplikacije, te statusa popunjenosti i volumena ovisno o mogućnosti samih posuda. Aplikacija će građanima u isto vrijeme služiti i za otvaranje okana na kontejnerima za razvrstavanje otpada – autentifikacija će se vršiti na način da će se izgenerirani QR code prisloniti na skener te će se na taj način omogućavati ulaz u dvorište.

Za dispečere komunalnih poduzeća te radnike na terenu  i vozače vozila za odvoz otpada

S ciljem povećanja učinkovitosti procesa sakupljanja otpada planiran je sustav za nadzor i kontrolu prolaza komunalnih vozila, elektronički sustav za vizualizaciju posuda za otpad kao i sustav za obavještavanje i navođenje krajnjih korisnika.

Rješenja usmjerena prema dispečerima komunalnih poduzeća te radnicima na terenu i vozačima vozila za odvoz otpada se sastoji od web aplikacije za dispečere komunalnih poduzeća koja omogućava upravljanje i optimizaciju plana odvoza otpada s mogućnostima uzimanja relevantnih parametara koji čine odvoz otpada bržim, efikasnijim i jeftinijim te mobilne aplikacije za radnike na terenu  i vozače vozila za odvoz otpada s mogućnostima pregleda dnevnih zadataka, ruta i lokacija na kojima je potrebno prikupiti otpad, s praćenjem lokacija radnika u stvarnom vremenuraspodjelom timskih zadataka… Svaki korisnik sustava (radnik na terenu i/ili vozač) će prilikom ulaska u sustav imati pristup svojoj listi zadataka i listi zadataka odjela kojima pripada.

Sučelje za prikaz izrade rasporeda omogućit će pregled radnih zadataka kroz vremensku crtu resursa i njihovu brzu pretragu po različitim kriterijima. Lista s radnim zadacima će se automatski osvježavati s podacima s terena i s novim radnim zadacima bez potrebe osvježavanja same web aplikacije. Zahvaljujući implementiranom GIS servisu,  sustav će za svaki radni nalog/zadatak prikazati povezane prostorne podatke kao i podatke o trenutnoj lokaciji radnika ili tima i planiranoj ruti.

Platforma za izradu i optimizaciju dnevnog plana odvoza otpada te promjenu plana na osnovu zahtjeva građana i senzorskih podataka u stvarnom vremenu će imati mogućnost brzog osvježavanja plana, ali i reakcije na trenutno stanje na terenu u svrhu stvaranja optimalne propusnosti flota odvoza komunalnog otpada u urbanim sredinama. S druge strane, platforma za senzorske podatke omogućava prikupljanje informacija o spremnicima, te lokacijama radnika u stvarnom vremenu.

Inače, Smart Waste platforma je dio projekta Energy & Enviroment čiji je cilj razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima. Želja je učiniti gradove što je moguće više energetski učinkovitim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana, oslanjajući se na podatke prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada.


Preuzeto sa Smart RI. Za više informacija javite se nenad.antolovic@smart-ri.hr.