Znanje

Aktivizam na internetu: U tri koraka do javne kampanje!

Sanjin i Hana traže vas i vašu idealnu javnu kampanju

Uvijek smo voljeli sudjelovati u mnoštvu prilika koje se nude u bespućima interneta. Ponekad se čini kako je nemoguće okrenuti glavu i reći ne pregrštu sadržaja koji nas zasipa iz dana u dan. No, nije sve u sudjelovanju, ima nešto i u djelovanju. Za razliku od sudjelovanja koje nas pita što i čemu, djelovanje od nas traži postavljanje sljedećeg pitanja — kako?

Tečaj Aktivizam na internetu kazao bi kako postoji nesaglediv broj odgovora na to pitanje; važno je samo pronaći najbolji za vas. Nastao kroz suradnju Centra tehničke kulture Rijeka i Udruge za razvoj civilnog društva SMART u okviru projekta Nova pravila igre, tečaj pod budnom palicom Hane Galogaže i Sanjina Smajlovića za cilj ima upoznavanje korisnika s procesom stvaranja javnih kampanja.

Uzimajući virtualni svijet za svoju kreativnu podlogu, Aktivizam na internetu podastire niz mogućnosti koje nam se nude na mreži. Kurs pred vas postavlja tri — naoko — jednostavna zadatka:

  1. Osmišljavanje cilja javne kampanje
  2. Komunikacijski plan javne kampanje
  3. Ostvaraj triju vizualnih rješenja za javnu kampanju

Navedeni ciljevi omogućuju voditeljima da kroz više od dvadeset video lekcija prikažu i objasne niz korisnih alata, platformi, ali i materijala. Ipak, najvažnije od svega što polaznici dobivaju je povratna informacija voditelja koji ažurno prate ostvaraje tečaja.

Tečaj Aktivizam na internetu nalazi se na besplatnoj obrazovnoj platformi YouthWork HD na kojoj možete naći i niz drugih tečajeva u organizaciji CTK-a Rijeka. Više o samoj platformi možete pročitati ovdje.

Stoga, ako ste htjeli početi djelovati u virtualnim prostranstvima 21. stoljeća, vjerujemo kako smo pronašli odličan tečaj za početak.