Marko Rakar: Danas više nije najbitniji sadržaj, već onaj koji nam ga bira

U kojem grmu leži nova prilika te zašto su je mediji uopće toliko dugo tražili su neka od pitanja na koje je odgovore odlučio dati Marko Rakar.